ท่อสแตนเลส

ท่อสวนโลหะที่มีความยืดหยุ่นท่อเครื่องซักผ้าสแตนเลส, stainless steel washing machine hoses, flexible stainless steel tubing.