สแตนเลสรีดเย็น

เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน, เหล็กแผ่นรีดเย็นสแตนเลส, เหล็กแผ่นรีดเย็นสแตนเลส.