อุปกรณ์ท่อเหล็ก

เชื่อมต่อท่อเหล็กหน้าแปลนท่อเหล็ก, steel pipe flanges, เอสเอส 304 ข้อศอก.