เหล็กแท่งแบน

เหล็กแผ่นแบนสแตนเลส 304, เหล็กแท่งแบน, แถบแบนดึงเย็นเหล็กแท่งแบนโลหะ.