โปรไฟล์สแตนเลส

สแตนเลสรายละเอียด u, โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปสแตนเลส, สแตนเลสรายละเอียด t.