แผ่นสแตนเลส

แถบโลหะสแตนเลส, เหล็กแผ่นแถบสแตนเลส, แถบแถบเอสเอส.